تحقیق اساس راهبرد منابع انسانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  تحقیق اساس راهبرد منابع انسانی

Article by human resource strategy

دانلود تحقیق اساس راهبرد منابع انسانی

مقدمه ‏
دلیل اینکه فقط معدودی از سازمانها دست به تدوین راهبردهای منابع انسانی زده اند ، ‏چیست ؟ چرا شرکتهایی که در تدوین راهبردهای خود در سطوح بنگاه ، واحد کسب و ‏کار و وظیفه سرمشق و پیشتاز بوده اند ، در تدوین راهبردهای مدیریت بر کارکنان خود ‏اینگونه کند عمل می کنند ؟‌‏
این گونه نیست که منایع انسانی به خاطر بیش از حد غیر راهبردی بودن سزاوار داشتن ‏هیچ راهبردی نباشد بلکه بر عکس ، تمام شواهد حاکی از آن است که مدیران ارشد هر ‏روز بیش از روز قبل بر اهمیت مسایل انسانی به عنوان مهمترین مسأله رویاروی سازمانها ‏واقف می شوند . تغییر اصطلاح “ پرسنل “‌به “ منابع انسانی “ بیانگر این مسأله ایت . ‏نکته اصلی این تناقص آن است که نظام تفکر مدیریت منابع انسانی بر این محور استوار ‏است که مسؤلیت انتخاب ، ایجاد انگیزه و بهسازی کارکنان بر عهده مدیران واحدها است ‏و واحد اداری صرفاً مسؤولیت ارائه مشاوره تخصصی و خدمات را عهده دار است و در ‏دیگر تصمیمات نقشی ایفا نمی کند . استنتاج غیر منتظره و حتی گرمراه کننده این است ‏که گفته می شود به خاطر انتشار بیش از حد توجه بر مدیریت منابع انسانی ، احتمالاً این ‏پیشرفت ، کار سازمانها را در تدوین راهبردهای ‏
مدیریتی کارکنانشان سخت تر کرده باشد . ‏
اجازه بدهید موضوع بحث این فصل را با دو عبارت درباره راهبرد منابع انسانی معرفی ‏کنیم : ‏
راهبرد منابع انسانی درباره تصمیماتی است که بر بکارگیری و بهسازی کارکنان و بر ‏روابط موجود بین مدیریت و افراد تحت سرپرستی آنها تأثیر عمده و دیرپاس می‌گذارند ‏‏.این راهبردد بیان کنند تمایلات بنگاه درباره چگونگی مدیریت آن بر منابع انسانی است ‏‏.مایلاتی که اساس طرحها ، پیشرفتها و برنامه های مدیریت تحول را تشکیل می دهند . ‏
مقدمه در صدد تحقق سه هدف زیر است : تحلیل بستر یا محیط داخلی و خارجی در ‏حال تحولی که جنبه های بر شمرده مدیریت منابه انسانی در دوران آن روی می دهند. ‏
توصسف اینکه منظور ما از به کارگیری مفهوم “ مدیریت منابع انسانی “ چیست . ‏
شناخت موضوعاتی که هر یک از فصول کتاب در صدد تبیین آنها بر می آیند . ‏

فهرست مطالب ‏
عنوان ‏ ‏ صفحه ‏
مقدمه ‏ ‏۱‏
بستر مدیریت منابع انسانی ‏ ‏۲‏
محیط خارجی ‏ ‏۳‏
محیط داخلی ‏ ‏۵‏
مدیریت منابع انسانی ‏ ‏۷‏
موضوعات مهم زیربنایی ‏ ‏۹‏
تلفیق راهبردی ‏ ‏۱۰‏
یک رویکرد منسجم ‏ ‏۱۰‏
مدیریت تحول ‏ ‏۱۲‏
انعطاف‌پذیری ‏ ‏۱۴‏
ارزشها ‏ ‏۱۵‏
الزام و تعهد ‏ ‏۱۶‏
راهبرد کسب و کار و ماهیت آن ‏ ‏۲۱‏
عناصر اصلی راهبرد منابع انسانی ‏ ‏۲۳‏
تدوین راهبرد منابع انسانی ‏ ‏۲۴‏
سازماندهی و مدیریت تدوین راهبرد منابع انسانی ‏ ‏۲۵‏


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات