مشارکت کارکنان در مدیریت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  مشارکت کارکنان در مدیریت

Employee participation in management

مشارکت کارکنان در مدیریت

مشارکت کارکنان در مدیریت به همراه اشکال و فهرست منابع

تعریف مساله:
مدیریت مشارکتی از اصطلاحاتی است که تعریف گوناگونی از آن توسط محققان شده است و بیشتر مکاتب و موسسات تلاش نظری و عملی خود را در جهت نیل به اثر بخشی کارکنان به این روش معطوف می کنند. به نظر می رسد از میان تعریفهای متعدد ، تعریف زیر تعریف جامعی از مدیریت مشارکتی است:
مدیریت مشارکتی عبارت است از دخالت و ورود کارکنان در رده های مختلف سازمان در فرآیند تبیین مشکل و تجزیه و تحلیل موقعیت و دستیابی به راه حل ها ، به طوری که کارکنان در دستیابی به راه حل ها از قدرت تصمیم گیری بالایی برخوردار و با سرپرستان و روسای خود همفکری کنند . ”
امروزه بیشتر کشورهای پیشرفته برای بقاء و رشد و ادامه توسعه خود باید مدیریت مشارکتی را بکار ببرند ، به طوری که مدیریت مشارکتی ، مدیریت روز تلقی شده است. بیشتر دانشمندان  و دانش پژوهان معتقدند که برای موفقیت و اثر بخشی کارکنان در سازمان ، مدیران باید کارکنان را در تصمیم گیری ها دخالت دهند و در تمامی سطوح سازمانی در مورد حل هر مساله ای از کارکنان و کارمندان آن سازمان کمک گیرند.
مدیریت مشارکتی که دنیای صنعتی کنونی از آن به عنوان انقلابی در عرضه شیوه های گوناگون یاد می کند ، یک نظام نوین مدیریتی است که تحولات کیفی عمیقی در اداره امور سبب شده و به منابع انسانی که پربها ترین و غیر مستهلک ترین سرمایه سازمان است ، توجه کافی دارد.

فهرست مطالب:
طرح تحقیق
نوع تحقیق
تعریف مساله 
سابقه و ضرورت انجام تحقیق 
هدفها 
استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه 
نوآوری طرح 
روش انجام تحقیق 
روش گردآوری اطلاعات 
چکیده
مقدمه
پیشینه تحقیق
اهداف تحقیق
روش پژوهش 
ابزار پژوهش 
یافته های پژوهش 
ارزش مشارکت کارکنان در مدیریت سازمان
چرا مدیریت مشارکت جو؟
۱- شریک شدن در کامیابی ها
۲- پایدار شدن کارکنان دانشگر
ویژگیها
شیوه ها فنون
اصول اساسی اهداف مدیریت مشارکتی
بهره وری
انگیزش
اطلاعات
پیش نیازهای موفقیت شورای مشارکت کارکنان
عناصر کلیدی مشارکت
نتیجه گیری
منابع و ماخذ


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات