دانلود پاورپوینت شبکه های باور بیزی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود پاورپوینت شبکه های باور بیزی

دانلود پاورپوینت شبکه های باور بیزی

شبکه های باور بیزی
مقدمه
در عمل پیاده سازی Bayes Optimal Classifier  بسیار پرهزینه است.
همانگونه که  دیدیم دسته بندی کننده  Naive Bayes Classifier  بر این اصل استوار بود که مقادیر ویژگی ها مستقل شرطی باشند. اما این یک شرط بسیار محدود کننده است که غالبا برآورده نمیشود.
شبکه های باور بیزی یاBayesian Belief Networks   که Bayes Nets  هم نامیده میشود روشی است برای توصیف توزیع احتمال توام  مجموعه ای از متغیرها.
BBN استقلال شرطی زیر مجموعه ای ازمتغیرها راقابل توصیف کرده و امکان ترکیب دانش قبلی درباره وابستگی متغیرها را با داده های آموزشی فراهم میاورد.

دانلود پاورپوینت شبکه های باور بیزی

اگر a1,a2,…an مجموعه ای از ویژگیها و یا متغیرها باشندBN میتواند احتمال هر ترکیبی از آنان را بیان کند.
اگرچه در هنگام استفاده از BN هم ناگزیر به استفاده  از شروط استقلال خواهیم بود اما BN  راه حل میانه تری است که محدودیت کمتری دارد.


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات