مدیریت منابع انسانی مقاله

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

تحقیق مدیریت روابط انسانی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... مدیریت منابع انسانی مقاله - تحقیق مدیریت روابط انسانی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود تحقیق مدیریت روابط انسانی مقدمه مدیریت ضرورتی اجتناب ناپذیر برای هر سازمان ‏و اجتماع است که با فرض فقدان آن، رشته امور ‏از هم می‌گسلد و شیرازه کارها به هم می ریزد. ‏احراز نقش مدیریت و شرط کسب توفیق در آن، ‏مستلزم احراز دانش ها و مهارتهایی است که ‏یکی از مهم ترین آنها روابط انسانی در ‏مدیریت یعنی هنر ارتباطات انسانی می‌باشد و ‏بدون تردید چگونگی روابط انسانی در مدیریت، ‏تابع نوع نگرش به انسان خواهد بود.‏ اهمیت و توجه به روابط انسانی و نقش غیرقابل ‏انکار آن در جهت اهداف سازمانها و جوامع ‏بشری بر کسی پوشیده نیست ، این جایگاه بحدی ‏است که بسیاری از صاحبنظران علم مدیریت ، ‏مدیریت را علم، هنر و یا فن برقراری روابط ‏با انسانها معرفی کرده‌اند. در مکتب انسان‌ساز ‏و حیاتبخش اسلام نیز تاکید ویژه‌ای بر روابط ‏انسانی و ارتباط صحیح و اصولی و توام با ‏اخلاق حسنه با حفظ کرامت انسان در تمامی سطوح ‏گردیده و در این رابطه مدیران بهتر است نخست ‏دیدگاه اسلام در زمینه مدیریت و روابط انسانی ‏و ارزشهای حاکم بر آن را شناخته و پس از ‏شناخت و بررسی خصوصیات و ویژگی‌های آن جهت ‏تحقق و عینیت بخشیدن به آن اقدام نمایند.‏ روابط انسانی روابط انسانی از نظر مفهوم شناسی به معنای ‏ایجاد مناسبات انسانی سالم، به منظور ارتقای ‏رضایت خاطر و نیرومند کردن روحیه افراد و ‏ایجاد اشتراک مساعی بیشتر انسانها می باشد، ‏روابط انسانی در مدیریت شریان حیات مدیریت و ‏قلب تپنده سازمان است، دانش روابط انسانی با ‏ایجاد محیط سالم، نشاط انگیز، و آرامش بخش، ‏موجب بیشترین بازدهی باکمترین هزینه می‌گردد. ‏در پرتو روابط انسانی سالم و سازنده، آثار ‏مثبت فراوانی نصیب افراد و سازمان می گردد ‏که برخی از آنها عبارت است از: محیط کاری و ‏سازمانی آرام بخش و نشاط انگیز، ارتقای ‏احساس امنیت روحی و روانی، توانمندسازی روحی ‏کارکنان، افزایش رضایتمندی از ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات