مقاله بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روان در دانشجوی ورزشکار
صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تربیت بدنی  »  مقاله بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روان در دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار

دانلود مقاله بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روان در دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار

چکیده:
در این پژوهش به بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشکار و غیرورزشکار پرداخته شده است فرضیه‌های مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از:
۱- بین علائم جسمانی در زنان ورزشکار با زنان غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.
۲- بین علائم اضطرابی و اختلال خواب در زنان ورزشکار با زنان غیرورزشکار تفاوت وجود دارد.
۳- بین کارکرد اجتماعی در زنان ورزشکار با زنان غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.
۴- بین افسردگی در زنان ورزشکار با زنان غیرورزشکار تفاوت وجود دارد.
گروه نمونه انتخاب شده در این پژوهش شامل ۶۰ نفر از زنان دانشجوی ۴۲-۲۰ ساله می‌باشد که ۳۰ نفر از آنان دانشجویان ورزشکار حرفه‌ای مجموعه شهید شیرودی و ۳۰ نفر دیگر از دانشجویان غیرورزشکار واحد قیامدشت در سال ۱۳۸۵ می‌باشند ابزار مورد استفاده در این آزمون پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و روش آماری در این پژوهش t استیودنت می‌باشد بر اساس نتایج حاصله از این آزمون بین علائم جسمانی در زنان ورزشکار و غیرورزشکار با ۰۳/۳ t= و با اطمینان ۹۹% و بین علائم اضطرابی و اختلال خواب با ۱۱/۳ t = وبا اطمینان ۹۹% و بین کارکرد اجتماعی با ۵۳/۳ t =  و با اطمینان ۹۹% و ۹۹۹% و بین افسردگی با ۵۹/۲ t = و با اطمینان ۹۵/%  و در نهایت بین سلامت عمومی با ۵۷/۲t= و با اطمینان ۹۵% تفاوت معنادار وجود دارد.

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
بیان مساله
فرضیه‌های تحقیق
اهداف کلی
اهداف جزیی
اهمیت و فایده پژوهش
تعریف اصلاحات
تعریف عملیاتی
فصل دوم
تعاریف سلامت روان
تاریخچه مختصری بر سلامت روان
اصول بهداشت روان
انجمن ملی بهداشت روانی (NIMH)
رابطه ورزش با سلامت روان
زنان و فعالیت بدنی
جمعیت مسن و فعالیت بدنی
تعاریف ورزش
تاریخچه مختصری بر ورزش هندبال
کاربرد ورزش هندبال در جامعه
نظریه‌های ارائه شده درباره ورزش توسط محققان
مکتب انسان گرایی
مکتب رفتار گرایی
مکتب شناخت گرایی
ورزش از دیدگاه اسلام
ورزش و درمان
پیشینه مطالعاتی در جهان
پیشینه مطالعاتی در ایران
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه تحقیق
نمونه تحقیق
چگونگی نمونه‌برداری
توضیح درباره نمونه‌ها
نحوه نمره گذاری
ابزار تحقیق
– روایی پرسشنامه
– اعتباری پرسشنامه
روش آماری
فصل چهارم
محاسبات آماری علائم جسمانی
تفسیر و بیان نتیجه علائم جسمانی
محاسبات آماری علائم اضطرابی و خواب
تفسیر و بیان نتیجه علائم ضطرابی و خواب
محاسبات آماری کارکرد اجتماعی
تفسیر و بیان نتیجه کارکرد اجتماعی
محاسبات و بیان افسردگی
تفسیر و بیان نتیجه افسردگی
محاسبات آماری سلامت عمومی
تفسیر و بیان نتیجه سلامت عمومی
فصل پنجم
خلاصه‌ای از فصول
مقایسه پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادات
منابع و مآ‎خذ
ضمیمه


قیمت : 6500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات